روابط ,عمومی ,شرکت ,ارزش ,گوناگون ,مشتری ,روابط عمومی ,تفویض اختیار ,ارزش چگونگی ,نگاه یکپارچه ,بازارهای نوظهور
در قسمت قبل به نکته‌ای مهم اشاره نمودم که یکی از الزامات مدیریت صحیح، نگاه یکپارچه به بازارها به ویژه، بازارهای نوظهور است؛ حال قطعاً سؤالی برای شما مخاطب عزیز پیش می‌آید که منظور از نگاه یکپارچه دقیقا چه نوع نگریستنی است؟

این قضیه را از جنبه های گوناگون می‌توان مورد بررسی قرار داد که تنها به ذکر یک مورد آن اکتفا می کنم.
یک جنبه از جنبه های گوناگون نگاه یکپارچه، رابطه کیفیت و انتظارات مشتری است.
امروزه تنها کیفیت عامل پیروزی شرکت ها و کسب و کارها نیست؛ بلکه این مجموعه ارتباطات شرکت است که همه فرایندها را جمع آوری و به نتایج کوتاه مدت و بلندمدت می رساند.
مجموعه ارتباطات، همان مدل روابط عمومی شرکت هاست.


مدل های روابط عمومی در شرکت های ایرانی، منطق یک سازمان را با حرفه ای گری توصیف و بیان نمی کند؛ چون ساختار کسب و کار ایرانی هنوز در عمل به طور سنتی مانده است؛ به جز شرکت های معدود و انگشت شمار.

ساده ترین و بنیادین ترین تعریف مدل روابط عمومی، منطق یک سازمان را در چگونگی 
۱. خلق ارزش (= چگونگی تولید محصول و خدمتی ارزشمند برای مشتری)
۲. ارائه ارزش (=چگونگی ارایه و رساندن این ارزش به مشتری)
۳.و کسب ارزش ( =چگونگی کسب منفعت از خلق و ارایه ارزش)
توصیف می کند .

امروزه شرکت ها نیاز به بازبینی فرایندها در بخش روابط عمومی خود به نحو مؤثر دارند. این نیاز ناشی از این مسأله می شود که اگر روابط عمومی را تنها یک عامل اجرایی فاقد محتوا و خلاقیت در نظر بگیریم، روابط عمومی با همه چیز، هیچ است!

عمده شرکت ها و کسب وکارهای ایرانی نه تنها در روابط عمومی که در فرایند اجرا با مشکل بزرگ "عدم تفویض اختیار به صورت واقعی" مواجه هستند.
به عبارت بهتر دستور و تصمیم گیری های از بالا به پایین، بسیار کند و دارای بوروکراسی بالاست.
عدم تفویض اختیار در معنای حقیقی، فرایندهای اجرا را در ابعاد گوناگون به ویژه در بخش اجرایی از جمله روابط عمومی با مشکل و کندی مواجه می نماید.

موفقیت شما آرزوی من است . از خدا می خواهم که شما نیز به اهداف و آرزوهای بزرگ خود برسید و آن روز مرا در جشن خود شریک کنید. خوشحال می‌شوم در بخش نظرات، دیدگاه شما را درباره این مطلب بدانم. این وب‌گاه متعلق به خود شماست. اگر احساس می‌کنید نیاز به مشاوره دارید، هم‌اکنون تماس بگیرید.
منبع اصلی مطلب : مدیریت و فروش چریکی(سجّاد رحیمی مَدیسه)
برچسب ها : روابط ,عمومی ,شرکت ,ارزش ,گوناگون ,مشتری ,روابط عمومی ,تفویض اختیار ,ارزش چگونگی ,نگاه یکپارچه ,بازارهای نوظهور
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : روابط عمومی و بازارهای نوظهور(2)